Servis Talep Formu


OKUL, TAŞIMACI VE ÖĞRENCİ VELİSİ ARASINDA YAPILAN OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TALEBİ VE SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Madde 1 - İşbu sözleşme, aşağıda Vergi/TC Kimlik Numarası, adresleri ve iletişim bilgileri yer alan TAŞIMACI ile .................................. isimli ÖĞRENCİ VELİSİ VE Özel Temel Değerler Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi arasında 2023 / 2024 Eğitim Öğretim süresi boyunca öğrencisini/öğrencilerini taşımak üzere aşağıdaki koşullarda anlaşılarak imza altına alınmıştır.

TAŞIMACI
Ünvanı : Akkuşhan Turizm Seyahat İnşaat Taahhüt ve Hayvancılık San.T.ic.Ltd.Şti.
Vergi Numarası : 0310564989
Adres : Yenişehir Mh, Ulaşbaba Cd. No:21, Selçuklu/KONYA
Telefon ve E-Posta : (0332) 247 88 90 - akkushantur@gmail.com


ÖĞRENCİ VELİSİ
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon :

OKUL
T.C. Kimlik Numarası : Özel Temel Değerler Eğitim Kurumları
Vergi Numarası : 0510165638
Adres : İhsaniye Mh.Kaleönü Sk.No:14 Selçuklu/KONYA
Telefon ve E-Posta (0332) 245 12 00 - bilgi@tedemkoleji.com

Madde 2 - Taşımacının yüklenmiş olduğu taşımacılık hizmetinin; taşımacı, okul ve öğrenci velisi tarafından belirlenen saat ve güzergahlardan taşımacı tarafından beyan edilen adresinden alınan öğrencinin okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar taşımacının beyan ettiği adresine götürülmek suretiyle yerine getirilmesinde okulun aracılık yapması, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini teşkil etmektedir.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÜCRETLENDİRME
Madde 3 -
(1) GENEL HÜKÜMLER -
a) Taşımacı Öğrenci Velisi tarafından belirtilen Güzergâhında hizmet verir.
b) Yapılan taşıma hizmetinin bedeli birinci dönem için 10.000 TL’dir. Tarifedeki ücretlere KDV dahildir. Ödeme en geç hizmet verilen ayı takip eden ay içinde okul tarafından taşımacının hesabına aylık hakediş usulüne uygun olarak fatura karşılığı yapılır.
c) Öğrenci Velisi tarafından yapılacak ödeme ise taşımacı ile mutabık kalınan gün sayısının (veya ayın) hesaplanması neticesinde fatura karşılığı okul hesabına yatırılır.
ç) Taşımacı, öğrenci velisinden ilgili yönerge kararlarına aykırı bir talepte bulunamaz.
d) Okul öncesi eğitim ve ilkokul öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur.
e) Taşıma sözleşmeleri eğitim öğretim süresi kadar yapılır. Yapılan sözleşmelerde o eğitim öğretim yılına ait belirlenen ücret tarifesi geçerlidir.
f) Servis taşıtları okul bahçesinde uygun alan varsa öncelikli olarak öğrencileri bu alanda indirip-bindirecektir.
g) İş bu sözleşme taraflarca imzalandıktan itibaren yürürlüğe girer.
(2) TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Taşımacı taşıtlarını, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen özelliklere ve mevcut mevzuat ile-sözleşme süresince yürürlüğe girecek-tüm yasal yükümlülüklere uygun bulundurur, Kanun, Yönetmelik gereği denetim görevi verilen tüm kurum ve kişilerin denetlemesine/denetletmesine açık tutar.
b) Taşımacı herhangi bir nedenle servis taşıtlarının bir veya birkaçının hizmet dışı kalması halinde, hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde sözleşme şartlarına uygun taşıt temin eder.
c) Taşımacı tüm servis taşıtlarında, taşınan öğrencilerin adı-soyadı, kan grupları, veli adları, ev ve iş yeri adresleri ve telefon numaralarını gösterir bir listeyi ve velilerle irtibatı sağlamak üzere taşıtta sürekli olarak telefon bulundurur.
ç) Taşımacı servis listesinde, ismi yazılmayan öğrencileri taşımamak, ödemeleri sözleşmede belirtilen süreler içinde talep etmek hakkına sahiptir.
d) Okul servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesinin alınması sırasında iş bu sözleşmenin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne iletilmesinden taşımacı sorumludur.
e) Okul servis aracı güzergâh kullanım izin belgesi iptal olan taşımacının sözleşmesi feshedilir.
f) Taşımacı, velilerin yazılı onayı olmadıkça bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülüklerini hiç kimseye temlik, devir, isim ve unvan değişikliği yapmayacaktır.
(3) TAŞIMACI TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN ŞOFÖR, REHBER PERSONEL VE TAŞIT YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Taşımacının çalıştıracağı şoförler ve rehber personel; Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip olacak ve servis aracının her türlü bakım ve emniyetinden sorumlu bir şekilde ve saç sakal bakımlı, sade, temiz kıyafetle hizmet verecekler, öğrencilerle uygun şekilde muhatap olacaklar, saygı sınırlarını aşmayacaklardır.
b) Taşıma yapan servis şoförü ve rehber personelin aralarında tartışmamaları, hareketleri ve bakışlarıyla öğrencileri rahatsız etmemeleri veya öğrencinin gelişimini kötü yönde etkileyici söz ya da davranışlarda bulunmamaları zorunludur. Bu tür davranan şoförler ve rehber personel ihtara gerek kalmadan taşımacı tarafından görevinden uzaklaştırılır. Okul servis aracı şoförlerinden sürücü ve toplu taşıma aracı kullanım belgelerinin sözleşme süresi içerisinde herhangi bir nedenle geçici veya daimî olarak iptal edilmesi durumunda taşımacı belgenin geri alınma veya iptal edildiği tarih itibariyle, ilgili mevzuat ve sözleşmede belirtilen şartları taşıyan başka bir şoför görevlendirmek zorundadır.
c) Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergâhlarda çalıştırılan taşıtlar arasında taşımacı tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılır.
ç) Okul tarafından mesai/eğitim saatleri değiştirildiği takdirde taşımacı değişen saat uygulamasına aynen uyar.
d) Okul servis taşıtları; okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından yaklaşık 10 dakika önce okula teslim edecek, ders bitiminden itibaren 10 dakika içinde okuldan alınarak evlerine teslim edilmeleri konusunda aksaklığa meydan verilmeyecektir.
e) Okul servis taşıtlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir tabela bulundurulmalıdır.
f) Okul servis taşıtlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli vb.) olabileceği gibi; taşıt şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.
g) Şoför; öğrencilerin taşıtlara binmesi ve inmesi sırasında, servis taşıtlarının öğrenciler için tehlike oluşturmayacak şekilde duraklamasını sağlar.
ğ) Servis şoförü öğrenciyi indirirken ve bindirirken ışıklı DUR lambasını yakmak zorundadır.
(4) VELİ VE ÖĞRENCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Servis hizmetinden faydalanan ve hizmet talep eden öğrenciler okulun ve taşıma şirketinin belirlediği zaman çizelgesine uymak zorundadır. Servis hizmetinden faydalanan öğrenciler kabul edilebilir bir mazeretleri olmadığı sürece servisten ayrılamazlar.(İkamet değişikliği vb.) Veli bu maddenin uygulanmasından bizzat sorumlu olacaktır.
b) Servis hizmetinden faydalanan öğrenciler okula geldikleri güzergâh ve servisi kullanarak evlerine dönmek zorundadır. Veli bu maddeye aykırı bir talepte bulunmayacaktır.
c) Öğrenci/veli, okulun ve taşıma şirketinin belirlediği servis kullanma kurallarına uymak zorundadır.
d) Öğrenci, güvenlik açısından bindiği durakta inmek zorundadır. Ancak velisinin bilgisi ve önceden haber vermesi halinde aynı güzergâhta farklı bir durakta inebilir.
e) Servis hizmetinden faydalanan öğrenciler ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. Servis hizmeti sabah okula geliş ve ders bitiminde okuldan dönüş olarak verilmektedir. Tek yönlü servis hizmeti uygulaması talebinde bulunmayacaktır. İnternet üzerinden kayıt yaptırmamış daha sonra Eğitim Öğretim Dönemi başladığı ilk hafta karar vererek hizmet almak isteyen öğrenci velisi talepten sonraki hafta öğrencisinin hizmete dahil edileceğini bilmektedir. Öğrenci velisi gecikmiş servis talebi için planlama doğrultusunda ilk hafta servis hizmeti talebinde bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.
(5) ÜCRETLENDİRME
a) İlgili eğitim öğretim yılı için belirlenen ücret tarifesi ve tarifede uyulması gereken kurallar uygulanır.
b) Kardeş indirimi uygulanmaz.
c) Eğitim ve öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir Yarıyıl tatilinde ücret talep edilmez.
ç) Taşımacı, öğrencilerden alınacak aylık/yıllık ücret için okula toplu olarak hakediş usulüne uygun olarak fatura verir. Öğrenci velisi, taşımacılık ücretini yıllık, peşin veya kredi kartıyla ödemeye zorlanamaz
d) Taşımacı öğrencinin ikametgâh değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun süreli hastalık vb. hallerinde hizmet alınmayacak süreye ilişkin servis ücretini iade veya hakedişinden mahsup etmek zorundadır.
e) Taşımacı servis ücretlerini aylık olarak okuldan talep eder. Günlük ve haftalık ücretlendirme yapılamaz.
f) Ücretlendirme hafta içi günleri kapsamaktadır. Yapılması muhtemel etüt ve kurs çalışmalarını kapsamaz.
g) Ücretlendirmeye tablet ücreti dahildir. Fazladan ücret talep edilemez.
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
Madde 4- İş bu sözleşme ilgili eğitim öğretim süresi boyunca … /… /20… ile … / … / 20…. Tarihleri arasında geçerlidir. Taraflar 15 gün önceden haber vermek suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilirler. Ancak taşımacılık hizmeti verilenin yazılı talebi, yüz kızartıcı suçların işlenmesi, şoförün güvenli seyahat yetisini kaybetmesi ve buna benzer hallerde bu süre beklenmeden sözleşme sonlandırılır. Bunun dışında bu süre beklenmeden sözleşmenin sonlandırılması halinde sonlandıran taraf bu (ihbar) sürenin ücretini diğer tarafa ödemekle yükümlüdür.
ÖZEL HÜKÜMLER KONULMASI
Madde 5- Okul, Taşımacı ve öğrenci velisi arasında yapılan taşıma işinin özelliğine göre yapılacak karşılıklı talepler yukarıdaki maddelere, ilgili yönerge kararlarına aykırı olamaz
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde 6- İşbu Sözleşme, okul, taşımacı ve öğrenci velisi tarafından paraflanmış ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler geçerli olacaktır. Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlıklarda Konya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme dışında taraflar arasında herhangi bir sözleşme düzenlenemez. Uyuşmazlık halinde bu sözleşme esas alınır.
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde 7- Bu sözleşme 7 (yedi) maddeden ibaret olup, taşımacı ve öğrenci velisi (veya okul yönetimi) tarafından 17/08/2023 tarihinde 3 (üç) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

Servis Talep Formu 2023-2024